Privacy-en Cookiebeleid

Omdat uw privacy erg belangrijk voor ons is.

Lees ons privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van onze website
Op Flirtmee.site en / of Flirtmee, TalkToStrangers (“Flirtmee”, “Website”, “wij”, “onze” of “ons”), zijn wij toegewijd aan het beschermen van de informatie die door onze gebruikers aan ons is verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers van onze website, gebruikers en klanten (‘gebruikers’ of ‘u’). Het is ons beleid om de privacy van personen en de vertrouwelijkheid van informatie van onze gebruikers te respecteren. Dit privacybeleid (“beleid”) beschrijft hoe we persoonlijke informatie die door onze gebruikers wordt verstrekt, verzamelen, bekendmaken, gebruiken, opslaan en verwerken.

Als u geen antwoord vindt op wat u zoekt, kunt u contact met ons opnemen.
Laatst bijgewerkt: 11 december 2019
Vind een nieuwe chatroom-partner!

Begin met chatten met iemand!

Preambule

Dit privacybeleid is opgesteld om diegenen die bezorgd zijn over hoe hun ‘Persoonlijk identificeerbare informatie’ (PII) online wordt gebruikt, beter van dienst te zijn. PII, zoals gebruikt in de Amerikaanse privacywetgeving en informatiebeveiliging, is informatie die alleen of met andere informatie kan worden gebruikt om een ​​enkele persoon te identificeren, contact met hem op te nemen of om een ​​persoon in context te identificeren. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om een ​​duidelijk inzicht te krijgen in hoe we uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins behandelen in overeenstemming met onze website.
Algemene voorwaarden Gebruik van onze chatsite

Door de Flirtmee-website en / of aanverwante producten en / of diensten (“Flirtmee”, geleverd door) te gebruiken, stemt u in met de volgende voorwaarden: Gebruik Flirtmee niet als u jonger bent dan 13. Onze Service richt zich niet tot iemand onder de leeftijd van 13 (“Kinderen”). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik deze dan alleen met toestemming van een ouder / voogd. Geef geen naaktheid door, intimideer niemand seksueel, publiceer privégegevens van andere mensen niet, leg verklaringen af ​​die laster of laster van iemand maken, intellectuele eigendomsrechten schenden, geautomatiseerde programma’s gebruiken om chats te starten of zich op een andere ongepaste of illegale manier gedragen op Flirtmee. Begrijp dat menselijk gedrag fundamenteel oncontroleerbaar is, dat de mensen die u op Flirtmee tegenkomt zich mogelijk niet correct gedragen en dat zij als enige verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. Gebruik Flirtmee op eigen risico. Verbreek de verbinding als iemand je een ongemakkelijk gevoel geeft. U kunt de toegang tot Flirtmee worden geweigerd vanwege ongepast gedrag of om een ​​andere reden. Flirtmee WORDT GELEVERD ZOALS HET IS, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDT HET GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, ZELFS GEEN GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN DE AANBIEDER VAN Flirtmee EN ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT DIE BIJ DE WERKING VAN Flirtmee IS GELEVERD, NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN Flirtmee, OF ANDERE SCHADE DIE VERBONDEN IS MET Flirtmee VAN WELKE AARD DAN OOK.

Software voor ouderlijk toezicht

Ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, software of filterservices) is in de handel verkrijgbaar die u kan helpen bij het beperken van de toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen. Als u meer wilt weten over deze beveiligingen, kunt u informatie vinden in Lijst met software voor ouderlijk toezicht, evenals een aantal andere internetsites die informatie bieden over deze vorm van bescherming.
Welke persoonlijke informatie verzamelen we van de mensen die onze website of app bezoeken?

Wanneer u op onze site bestelt of zich registreert, wordt u mogelijk gevraagd uw naam, e-mailadres of andere gegevens in te voeren om u te helpen bij uw ervaring. Bij Flirtmee verzamelen we informatie die essentieel is om u en andere gebruikers van hun website een betere en efficiëntere chatervaring te bieden. Informatie die we kunnen verzamelen, omvat de inloginformatie die u ons verstrekt telkens wanneer u een account op onze website opent (inclusief maar niet beperkt tot naam, contactgegevens, telefoonnummer, e-mail, gebruikersnaam en wachtwoord), alle informatie die u mogelijk invult de website door u te abonneren op een van de diensten die op de site worden aangeboden, uw juiste geboortedatum en alle informatie die ons door middel van correspondentie wordt verstrekt (inclusief maar niet beperkt tot e-mail, telefoon of fax) (samen “persoonlijke informatie”) . Als u dergelijke Persoonlijke Informatie niet wenst te onthullen, maak dan geen account aan op onze website of geef ons rechtstreeks geen Persoonlijke Informatie via enige methode (inclusief maar niet beperkt tot de hierboven vermelde methoden) voor communicatie. Door u te registreren op onze website, stemt u ermee in ons nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie te verstrekken.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de diensten aan u en anderen te leveren en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als u niet langer wilt dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken of om u de TalkToStranger-services te bieden, kunt u ons verzoeken uw persoonlijke gegevens te wissen en uw Flirtmee-account te sluiten. Houd er rekening mee dat als u om verwijdering van uw persoonlijke gegevens vraagt, we informatie van verwijderde accounts bewaren voor zover dit nodig is voor onze legitieme zakelijke belangen, om te voldoen aan de wet, fraude te voorkomen, vergoedingen te innen, geschillen op te lossen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, af te dwingen de servicevoorwaarden en andere acties ondernemen die wettelijk zijn toegestaan. De informatie die wij bewaren, wordt behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid.
Hoe u zich afmeldt voor uw informatie of abonnement?

Als u geen gebruik wilt maken van Flirtmee-services en u wilt afmelden voor onze site. U kunt dit op verschillende manieren doen. We hebben er enkele hieronder uitgelegd:
Ga naar je profielinstellingenpagina, schakel alle e-mailmeldingen uit en meld je af voor op abonnement gebaseerde services.
Ga naar de contactpagina van Flirtmee, stuur ons een e-mail met uw account-ID, e-mail en plaats het onderwerp “Opt-out van” Naam van het product. We zouden het leuk vinden om u af te melden voor onze site-producten waar we u ook meldingen sturen.

Als u een gebruiker of bezoeker bent in de Europese Economische Ruimte, zijn deze rechten ook op u van toepassing:

Voor de toepassing van de toepasselijke EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de ‘GDPR’), zijn wij een ‘gegevensbeheerder’ van uw persoonlijke gegevens.
Als u een gebruiker of bezoeker bent in de Verenigde Staten van Amerika en specifiek uit Californië:

Ten behoeve van de toepasselijke California Consumer Privacy Act (CCPA) zijn onze website en advertenties 100% compatibel met het CCPA-beleid en de algemene voorwaarden.

Hoe kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens?

U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonlijke informatie over te dragen (d.w.z. naar u over te dragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat), om deze te wissen of de verwerking ervan te beperken. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die is gebaseerd op onze legitieme belangen, zoals profilering die we uitvoeren voor direct marketing, en, waar we uw toestemming hebben gevraagd om uw gegevens te verwerken, om deze toestemming in te trekken als meer hieronder volledig beschreven. Deze rechten zijn in sommige situaties beperkt – we kunnen bijvoorbeeld aantonen dat we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken. In sommige gevallen betekent dit dat we sommige gegevens kunnen bewaren, zelfs als u uw toestemming intrekt. Waar wij van uw persoonlijke gegevens verlangen dat zij aan wettelijke of contractuele verplichtingen voldoen, is het verstrekken van dergelijke gegevens verplicht: als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij onze contractuele relatie met u niet beheren of aan verplichtingen voldoen die aan ons zijn opgelegd . In alle andere gevallen is het verstrekken van gevraagde persoonlijke informatie optioneel. Als u onopgeloste problemen heeft, hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij gegevensbeschermingsautoriteiten. De relevante gegevensbeschermingsautoriteit is de gegevensbeschermingsautoriteit van het land: (i) van uw gewone verblijfplaats; (ii) van uw werkplek; of (iii) waarin u van mening bent dat de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

Waar gebruiken we uw gegevens (indien nodig)?

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden. Links van derden Op onze website zijn geen producten of diensten van derden opgenomen of aangeboden. De advertentie-eisen van Google kunnen worden samengevat door Google’s advertentieprincipes. Ze zijn opgezet om gebruikers een positieve ervaring te bieden. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=nl We gebruiken Google Ad Exchange-advertenties op onze website via partnerschip met Sortable. Google kan de advertenties die u op onze website ziet, koppelen aan uw Google-account zodat u gepersonaliseerde advertenties (op interesses gebaseerde advertenties) kunt zien. Google, als externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op onze site weer te geven. Door het gebruik van de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan onze gebruikers op basis van eerdere bezoeken aan onze site en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door het privacybeleid van Google Ad en Content Network te bezoeken.

Waarom verzamelen we informatie?

Bij Flirtmee hebben we uw informatie nodig om gebruikers een naadloze chatervaring op onze website te bieden en om eventuele vragen, verzoeken of klachten die u heeft efficiënt te beheren, of om u op de hoogte te stellen van eventuele promoties, aanbiedingen of updates die we hebben. We kunnen uw informatie bekendmaken aan onze onderaannemers, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of externe adverteerders, serviceproviders (inclusief degenen die onze website hosten en beheren, klantenservice bieden, marketing en advertenties en andere gerelateerde services) en sponsors die onze promoties beheren. Informatie kan worden gebruikt om kortingsbonnen of wedstrijden te beheren en te beheren, voor promoties of enquêtes, om onderzoek en analyses uit te voeren, het monitoringproces van Flirtmee te verbeteren, frauduleuze transacties te voorkomen of om te controleren tegen diefstal en om anderszins gebruikers, gasten of onze website te beschermen.
Als ik een probleem heb, hoe kan ik dan contact opnemen met de ondersteuning van Flirtmee?

Je kunt zeker naar onze contactpagina gaan en contact met ons opnemen wanneer je een probleem hebt. We zijn hier om u te helpen uw problemen op te lossen en horen graag van u. Voel je vrij om ons nieuwe suggesties te geven of neem contact met ons op als je vragen hebt.

Verzamelen wij cookies?

We gebruiken cookies om:

Begrijp en bewaar gebruikersvoorkeuren voor toekomstige bezoeken. U kunt ervoor kiezen om uw computer u te laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. U doet dit via de instellingen van uw browser (zoals Internet Explorer). Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookies te wijzigen. Als gebruikers cookies in hun browser uitschakelen: Als u cookies uitschakelt, worden sommige functies uitgeschakeld. Sommige functies worden uitgeschakeld waardoor uw site-ervaring efficiënter wordt en sommige van onze services werken niet correct. U kunt echter nog steeds chatten, alleen uw laatste bijnaam wordt niet opgeslagen.
We voldoen volledig aan onze EU-cookiewetgeving en door Flirtmee te gebruiken, geeft u ons toestemming om cookies op uw machine op te slaan, zie hier meer info

Jouw persoonlijke informatie?

We vragen onze gebruikers nooit om hun persoonlijke informatie met ons te delen en we raden hen niet aan om deze met anderen op de website te delen. Daarom hebben we ook het delen van URL’s in de willekeurige chat uitgeschakeld. Wij (Flirtmee) zijn niet verantwoordelijk voor informatie die u deelt met andere gebruikers. Omdat we geen persoonlijke informatie van onze gebruikers verzamelen. Door Flirtmee te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen van onze website.
Informatie die u openbaar maakt of aan anderen verstrekt

Als u uw persoonlijke informatie beschikbaar stelt aan andere mensen, kunnen wij de verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij die gegevens zullen gebruiken of beheren, niet controleren of aanvaarden. Er zijn veel manieren waarop u informatie aan andere mensen kunt verstrekken, zoals wanneer u een openbaar bericht op een forumthread plaatst, informatie via sociale media deelt of contact opneemt met een andere gebruiker (zoals een externe auteur) via onze sites of rechtstreeks via e-mail. Denk goed na voordat u uw informatie openbaar maakt of uw informatie aan iemand anders geeft. Als u via onze Sites informatie verstrekt aan een andere gebruiker, vraag hem dan hoe zij met uw informatie zullen omgaan. Als u informatie deelt via een andere website, raadpleegt u het privacybeleid van die site om te begrijpen hoe het informatiebeheer werkt, aangezien dit privacybeleid niet van toepassing is.

Hoe verzamelen we persoonlijke informatie?

We verzamelen persoonlijke informatie rechtstreeks wanneer u deze aan ons verstrekt, automatisch wanneer u door de Sites navigeert of door andere mensen wanneer u diensten gebruikt die aan de Sites zijn gekoppeld. We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u deze aan ons verstrekt wanneer u de lidmaatschapsregistratie voltooit en / of items of services op onze Sites aanbiedt, zich abonneert op een nieuwsbrief, e-maillijst, feedback geeft, deelneemt aan een wedstrijd, een enquête invult of ons een communicatie.

Gebruik van logboeken?

We kunnen informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt (“Loggegevens”). Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres (“IP”) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd doorgebracht op die pagina’s en andere statistieken. Dit betekent echter geenszins dat onze chatlogboeken op onze servers kunnen worden opgehaald. Onze website blijft anoniem en privé, en alleen de informatie die u invoert of aan uw chatpartner vertelt, is wat u verzendt en is alleen zichtbaar voor uw chatpartner. Al het andere blijft privé tijdens uw chatsessie. Nadat de chat is afgesloten, kunnen gebruikers deze niet meer terughalen. Daarnaast kunnen we services van derden gebruiken, zoals Google Analytics, die dit soort informatie verzamelen, bewaken en analyseren om de functionaliteit van onze Service te verbeteren. Deze externe serviceproviders hebben hun eigen privacybeleid waarin wordt bepaald hoe zij dergelijke informatie gebruiken.

Advertentie en bijbehorende informatie verzameld

We kunnen externe advertentienetwerken van derden en andere software voor inhoudaanbeveling gebruiken om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Hierdoor kunnen die advertentienetwerken en adverteerders wat basisinformatie over de gebruikers op onze site verzamelen. Ze kunnen niemand uniek identificeren, informatie zoals uw IP, browser, mobiel model enz. Deze informatie dient uitsluitend te worden gebruikt voor gerichte advertenties en niet voor het uniek identificeren van een individuele gebruiker. Op dezelfde manier verzamelt onze trackingsoftware zoals Google Analytics vergelijkbare informatie om ons verder te analyseren van onze website-prestaties, zodat we onze gebruikers een uitstekende gebruikerservaring kunnen bieden. Wanneer u onze Sites bezoekt, is er bepaalde informatie die is vastgelegd die over het algemeen anonieme informatie is en uw identiteit niet onthult. Als u bent aangemeld bij uw account, kan sommige van deze informatie aan uw account worden gekoppeld. We hebben het over de volgende soorten details:

uw IP-adres of proxy-server IP-adres ‘;
de domeinnaam die u heeft aangevraagd; ’;
de naam van uw internetprovider wordt soms vastgelegd, afhankelijk van de configuratie van uw ISP-verbinding;
de datum en tijd van uw bezoek aan de website;
de lengte van uw sessie;
de bestands-URL die u bekijkt en informatie die daarop betrekking heeft;
de website die u naar onze Sites heeft verwezen; en
de pagina’s die u hebt bezocht ;;
het aantal keren dat u onze site binnen een maand bezoekt;

Ons doel

Het doel van Flirtmee is om 100% anonieme chat- en discussie-ervaring te bieden en dat we NOOIT een gebruiker rechtstreeks IDENTIFICEREN en we verkopen ook geen gebruikersinformatie aan adverteerders. We vragen je nooit om je persoonlijke informatie zoals kik, snapchat, whatsapp, instagram of enig detail op ons platform te delen. Als u dergelijke dingen deelt, is het niet langer onze verantwoordelijkheid om die informatie te beheren omdat U DE SUPERME CONTROLE HEEFT over wat u op ons platform kunt delen.
onze site is gericht op door gebruikers gegenereerde inhoud, dus soms kan het moeilijk worden om gebruikersacties en gedrag te beheersen, maar we werken voortdurend hard om actieve moderatie, markeringen en inhoudsrecensies te hebben en controles te hebben om een ​​vriendelijke en veilige eco te garanderen -systeem voor iedereen.

Regels en beleid van Flirtmee Chatrooms Community

Flirtmee is een gezinsvriendelijke site en we verbieden ten strengste 18+ of inhoud voor volwassenen op onze site.
Vragen, plaatsen of ruilen van afbeeldingen en alle gerelateerde dingen voor volwassenen, naakt en dezelfde dingen zijn niet acceptabel en zullen serieuze acties ondernemen tegen de opgegeven gebruiker.
Het gebruik van trefwoorden voor volwassenen in een onderwerp of bericht of als gebruikersnaam, en ook foto’s voor volwassenen als profielfoto of wat dan ook op hetzelfde niveau, zijn niet acceptabel.
Onderwerpen maken met ongepaste inhoud staat gelijk aan waarschuwing en het verwijderen van onderwerpen.
Ongewenste berichten of onderwerpen, en hoe dan ook spammen zou in de eerste plaats met serieuze acties worden geconfronteerd.
Als er een zakelijk gesprek is met vreemden, probeer dan het gewenste onderwerp te maken en het daarin uit te leggen, spammen in privéchats of mensen storen is gelijk aan verbannen.
Deel nooit uw echte informatie zoals echt telefoonnummer, e-mailadres of skype-nummer en id. er is geen verantwoordelijkheid van onze kant als alles gebeurt na het delen in de allereerste fase.
Probeer niet zomaar iemand te markeren, het veroorzaakt misverstanden en waarschuwingen als daar geen exacte reden voor was.
Valse gebruikers worden na waarschuwingen verbannen, maak geen valse accounts.
Sites promoten of linken over online daten, vrienden maken of geld verdienen, en ook scamsites om persoonlijke informatie van gebruikers te bemachtigen, is absoluut onaanvaardbaar.
Zorg ervoor dat u de website niet onbruikbaar maakt met overmatig herhaaldelijk posten van onderwerpen of links of afbeeldingen in beide onderwerpen en openbare chatsecties voor andere gebruikers. Dergelijke acties zullen ernstige acties ondergaan.
Je kunt vloeken, maar je kunt niet erg aanstootgevend zijn tegenover een medegebruiker. U KUNT de ouders of de cultuur van de gebruiker NIET beledigen, u kunt de gebruiker op geen enkele manier ongemakkelijk laten voelen. Flirtmee wil een vriendelijke omgeving voor al zijn gebruikers.
Openbare chatroom verwelkomt altijd gezonde discussies, maar dan moet die discussie geen groepsgevecht worden. De meningen van mensen verschillen altijd, je moet ze respecteren. Flirtmee ondersteunt groepsberichten die je kunt gebruiken als je met een specifieke groep mensen over je mening wilt discussiëren / vechten.
U hebt uw vrijheid van meningsuiting en tegelijkertijd hebben de andere gebruikers hun recht op waardigheid. Uw recht op vrijheid van meningsuiting is niet om hun recht op waardigheid te belemmeren. In het geval dat uw acties andere gebruikers vernederen of hun ervaring ongewenst maken, zullen noodzakelijke acties tegen u worden ondernomen.
We hebben het verwijderen van accounts door gebruikers in de community uitgeschakeld om spammers te voorkomen.

Ga voor meer informatie naar.
Zakelijke overgang

In het geval dat we een zakelijke transitie doormaken, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of verkoop van alle of een deel van onze activa, behouden we ons het recht voor om de informatie die we van onze gebruikers hebben verzameld, over te dragen of toe te wijzen als onderdeel. van een dergelijke fusie, overname, verkoop of andere controlewijziging. We zullen een kennisgeving op de site plaatsen van een dergelijke wijziging in eigendom of beheer van de persoonlijke informatie die we mogelijk hebben voorafgaand aan een dergelijke overdracht.
Dataveiligheid

Flirtmee heeft commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om de veiligheid van onze systemen te waarborgen en persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik, verlies en ongeautoriseerde toegang. We kunnen echter niet de beveiliging garanderen van alle informatie die u naar Flirtmee verzendt en u doet dit op eigen risico. Als Flirtmee op de hoogte wordt gebracht van een inbreuk op het beveiligingssysteem, kunnen we proberen u elektronisch op de hoogte te stellen zodat u passende beveiligingsmaatregelen kunt nemen. Flirtmee kan een kennisgeving op de Flirtmee-site of via de Flirtmee-service plaatsen als zich een beveiligingslek voordoet.

Gebruikerscontrole op info

We hebben meerdere manieren waarop gebruikers kunnen bepalen wat ze delen of als ze denken dat er iets mis is, kunnen ze dit ook melden. Onze website heeft verschillende filter-, blacking- en rapportagefuncties om spammers en pestkoppen te voorkomen. U kunt deze functies gebruiken om slechte activiteiten op de site te melden. Op ons chatroom community-platform hebben we ook privacy-instellingen waar gebruikers kunnen voorkomen dat andere mensen berichten naar hen sturen of ze online volgen.
Is Flirtmee (Flirtmee) veilig is?

Ja, onze website is op HTTPS, wat een 100% veilige en beveiligde ervaring voor alle gebruikers op de website garandeert.

Heeft een derde hier toegang toe?

Ja, zoals vermeld in de “Waar gebruiken we uw informatie (indien nodig)?” , gebruiken we Google en de externe adverteerders om advertenties weer te geven en ze kunnen cookies en bepaalde apparaatinformatie opslaan om onze gebruikers gerichte advertenties te bieden.
Naleving van de NAI-gedragscode (Network Advertising Initiative)

Een opvallende hyperlink naar een door het NAI goedgekeurd opt-outmechanisme voor op interesses gebaseerd adverteren, zoals – hier
Een duidelijke verklaring voor het feit dat gegevens kunnen worden verzameld voor op interesses gebaseerde advertenties voor het onroerend goed.
Een beschrijving van de soorten gegevens die van gebruikers worden verzameld met het oog op op interesses gebaseerde advertenties.
Een toelichting op de doeleinden waarvoor de verzamelde gegevens worden overgedragen aan derden.

Wijzigingen in beleid

Dit privacybeleid kan periodiek worden herzien. We zullen uw persoonlijke gegevens echter niet gebruiken op een manier die wezenlijk anders is dan het gebruik dat in dit beleid wordt beschreven zonder u de mogelijkheid te bieden om u af te melden voor dergelijk verschillend gebruik. Bezoek deze pagina opnieuw om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van de Flirtmee-site en de Flirtmee-service vormt uw akkoord met dit privacybeleid en eventuele wijzigingen.