Algemene voorwaarden

Dit is een overeenkomst tussen Flirtmee Inc. (“Flirtmee”), de eigenaar en exploitant van flirtmee.site (de “Flirtmee-site” of “Site”), de Flirtmee-software, inclusief de Flirtmee-applicatie en de site (de “Flirtmee-service” ”Of de” Service “), en u, een gebruiker van de Flirtmee Service. Hierna volgen de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de website flirtmee.site en de applicatie “Flirtmee”. Deze voorwaarden worden gelezen samen met het huidige Privacybeleid dat hierin door verwijzing is opgenomen. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u de Flirtmee-service niet gebruiken. Als u de services blijft gebruiken, wordt u geacht deze voorwaarden volledig te hebben aanvaard.

Mogelijkheid om licentievoorwaarden te accepteren

U bevestigt dat u deze licentie kunt aangaan. U bevestigt dat u meer dan 13 jaar oud bent, een geëmancipeerde minderjarige bent, of wettelijk toestemming van een ouder of voogd bezit, en volledig in staat en bevoegd bent om de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties aan te gaan die zijn uiteengezet in deze licentie, en om deze licentie na te leven en na te leven. Als u jonger bent dan 13 jaar, is het u niet toegestaan ​​om de Flirtmee-service te gebruiken.
Wijzigingen in deze licentie

Flirtmee behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze licentie op elk moment te wijzigen of aan te passen, en het is uw verantwoordelijkheid om deze licentie te controleren op eventuele wijzigingen. Als u de Flirtmee-service blijft gebruiken na een wijziging van deze licentie, betekent dit dat u instemt met en akkoord gaat met de herziene voorwaarden.
De dienst

3.1 U stemt ermee in de Flirtmee-service op geen enkele ongeoorloofde manier te exploiteren en uw gebruik van de Service is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. 3.2 U kiest ervoor om op eigen initiatief toegang te krijgen tot de Service en bent verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot lokale wetgeving. 3.3 We behouden ons het recht voor om de toegang tot onze Service te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of uit te schakelen. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor het verwijderen of uitschakelen van toegang tot onze Service. We kunnen ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of toegang tot onze Service zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. 3.4 Elke kennisgeving verzonden per e-mail of als Flirtmee-bericht bij afwezigheid van e-mail, wordt beschouwd als een effectieve aflevering van de kennisgeving aan de gebruiker. 3.5 Flirtmee kan (a) vereisen dat u updates downloadt en installeert; of (b) updates automatisch downloaden en installeren op uw apparaat. 3.6 Flirtmee beschouwt ideeën voor nieuwe producten, technologieën, promoties, productnamen, productfeedback en productverbeteringen (“Feedback”) niet als vertrouwelijke informatie. Als u Feedback naar Flirtmee stuurt, erkent u dat Flirtmee zich het recht voorbehoudt om producten onafhankelijk te gebruiken, ontwikkelen, evalueren of op de markt te brengen, ongeacht of deze Feedback is opgenomen of anderszins.

Gebruikers- en website-inhoud

In deze algemene voorwaarden betekent “uw gebruikersinhoud” materiaal (inclusief maar niet beperkt tot chatberichten, berichten en opmerkingen, tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u voor welk doel dan ook indient bij Flirtmee. 4.1 De Flirtmee-service kan links bevatten naar websites van derden, inclusief advertenties, die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Flirtmee. Flirtmee heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden. Bovendien zal Flirtmee de inhoud van sites van derden niet censureren of bewerken. Door de Service te gebruiken, erkent en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Flirtmee niet verantwoordelijk is voor enige schade, claims of andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van een website van derden. 4.2 U begrijpt dat wanneer u de Flirtmee-service gebruikt, u wordt blootgesteld aan inhoud die door andere gebruikers is geplaatst en dat Flirtmee niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke inhoud, en dat dergelijke inhoud niet de verantwoordelijkheid van Flirtmee. 4.3 Tijdens het gebruik van de Flirtmee-service kunt u inhoud tegenkomen die als aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan worden beschouwd. Desondanks stemt u ermee in onze Service op eigen risico te gebruiken en zijn wij niet aansprakelijk voor inhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan zijn. 4.4 U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u plaatst en de gevolgen van het plaatsen ervan. Omdat Flirtmee alleen fungeert als een repository van gegevens, vertegenwoordigen door de gebruiker ingediende inhoud niet noodzakelijk de standpunten of meningen van Flirtmee en biedt Flirtmee geen garanties met betrekking tot de geldigheid, nauwkeurigheid of juridische status van door de gebruiker ingediende inhoud. 4.5 U verleent Flirtmee een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, sublicentieerbare, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren van uw gebruikersinhoud in bestaande of toekomstige media of zoekmachines.

Inzendingen van gebruikers

Door vrijwillig informatie, mededelingen of inhoud (inclusief foto’s, video’s, persoonlijke verhalen, anekdotes en grappen) (elk een “ingediend item”) op deze site en / of community in te dienen, stemt u ermee in dat dergelijke inzendingen niet-vertrouwelijk zijn voor voor alle doeleinden en u verleent TaIkWithStranger en zijn gelieerde partners, partners een onherroepelijk, niet-exclusief, eeuwigdurend, wereldwijd, royaltyvrij, volledig sublicentieerbaar, recht en licentie voor gebruik, weergeven, openbaar uitvoeren, wijzigen, reproduceren, publiceren, distribueren, aanpassen, afgeleide werken maken van, in sublicentie geven en anderszins commercieel en niet-commercieel uw Ingediende Items en alle auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten daarin exploiteren, op elke manier of medium die nu bestaat of hierna wordt ontwikkeld (inclusief maar niet beperkt tot afdrukken, film- of elektronische opslagapparaten), zonder enige compensatie voor u of een derde, en het recht om uw naam en woonplaats in verband met dergelijk gebruik op te nemen. Elk ingediend item is ook onderworpen aan andere voorwaarden en bepalingen die de Flirtmee voor specifieke inzendingen kan specificeren. Door materiaal bij ons in te dienen, verklaart en garandeert u dat u de volledige bevoegdheid hebt om de hierboven uiteengezette rechten te verlenen en dat uw materiaal de intellectuele eigendomsrechten, rechten van privacy of publiciteit, of enige andere, geheel of gedeeltelijk niet zal schenden. rechten van derden. U verklaart en garandeert verder dat u de wettelijke meerderjarige leeftijd in uw staat / provincie heeft bereikt (18 in de meeste staten / provincies). Ouder of voogd moet namens een minderjarige indienen. Het indienen van een Ingediend Item creëert op geen enkele manier een verplichting of plicht van de zijde van een Flirtmee om een ​​Ingediend Item te posten of te gebruiken of, als we dat doen, om u krediet te geven. We kunnen contact met u opnemen via telefoon, e-mail of e-mail met betrekking tot uw inzending.

Inhoudsbeleid

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, moet u als gebruiker van (Flirtmee) zich houden aan het volgende inhoudsbeleid. We streven naar een gezond ecosysteem voor onze gebruikers, uitgevers, marketeers, adverteerders en externe partners. Ons doel is om onze website 100% veilig te houden voor alle soorten publiek, inclusief familie en kinderen. Daarom nemen we strikte maatregelen om aanstootgevende, illegale, seksuele of haatinhoud te verwijderen. Vanwege de aard van onze website en de vrijheid van meningsuiting die deze biedt, moeten alle gebruikers op de hoogte zijn van het volgende inhoudsbeleid. Als u zich niet aan dit beleid houdt, wordt uw community-account beëindigd en wordt uw IP-adres verbannen via random chat. We hebben geautomatiseerde moderatiefilters, echte gebruikersmoderators en andere hulpmiddelen voor het voorkomen van spam om inhoud te controleren op basis van ons beleid. Zelfs iedereen op onze website die niet eens een account heeft, kan een bericht markeren of elke activiteit als spam melden. Houd tijdens het gebruik van onze website / service rekening met het volgende beleid:
Flirtmee is een open platform voor discussie over uiteenlopende onderwerpen, van politiek, voedsel, religie tot gezondheid en schoonheid. Dit is geen datingsite, dus plaats geen onvolwassen onderwerpen en alleen datingsites. Inhoud voor volwassenen is ten strengste verboden.
Gebruik van volwassen woorden en haatdragende taal, bijvoorbeeld “f-u-c-k, c-u-n-t, n-i-g-g-e-r” enz. Is niet toegestaan, dergelijk gebruik zal uw account beëindigen.
Inhoud die weinig of geen waarde voor anderen biedt, is niet toegestaan, bijvoorbeeld het promoten van spam-links of gelieerde links via onze website.
Het delen van uw persoonlijke informatie is niet openbaar toegestaan, dit kan uw telefoonnummer, e-mail, snapchat, kik etc. zijn
Het niet respecteren en verspreiden van haat of terroristische activiteiten is niet toegestaan.
Kopen / verkopen van illegale inhoud / drugs is niet toegestaan
We werven actief nieuwe mods. Als u moderator wilt worden om onze website schoon en veilig te houden, kunt u hier de functie van moderator aanvragen.

Als u zich niet aan deze regels houdt, wordt uw account verbannen. We hebben echte menselijke moderators die ons helpen onze site schoon en compliant te houden met al dit beleid. U kunt een lijst met huidige moderators zien in de groep Global Moderators.
Als u een onderwerp / bericht verdacht vindt, kunt u dit melden voor beheer door naast het bericht op community te klikken. Op dezelfde manier kunt u elke gebruiker in willekeurige chat als spam markeren door op het plusteken naast de chat te klikken.
U kunt onze Communityregels op deze pagina in detail lezen.

Verplichtingen van de gebruiker

5.1 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Gebruikersaccount. U moet Flirtmee onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw mobiele telefoon. Flirtmee is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van het gebruik van uw Gebruikersaccount door iemand anders, met of zonder uw medeweten. Bovendien kunt u aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die door ons of een andere partij worden geleden doordat iemand anders uw gebruikersaccount gebruikt. 5.2 U houdt uw accountgegevens vertrouwelijk en neemt alle redelijke en noodzakelijke stappen om te voorkomen dat uw identiteit in gevaar wordt gebracht. 5.3 U mag alleen voor persoonlijke doeleinden linken naar materialen op de Service. Flirtmee behoudt zich het recht voor om elk aspect van de Service op elk gewenst moment te beëindigen. 5.4 U zult niet: 5.4.1 derden blootstellen aan materiaal dat op enigerlei wijze aanstootgevend is, met inbegrip van maar niet beperkt tot het plaatsen van informatie die aanstootgevend, schadelijk voor minderjarigen, obsceen, inhoud voor volwassenen bevat, terreur bevordert, nabootsing, bedoeld om te misleiden , of inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon of anderszins inbreuk maken op toepasselijk recht; 5.4.2 de Flirtmee-service gebruiken om de privacy van derden te bedreigen, lastig te vallen of binnen te dringen, inclusief maar niet beperkt tot pesten, intimideren, lastigvallen, lasteren, misleiden, spammen, phishing, pharming, stalken of andere schade toebrengen aan andere gebruikers; 5.4.3 de Flirtmee-service gebruiken om advertenties of zakelijke verzoeken te plaatsen; 5.4.4 proberen een onderdeel van de Flirtmee-service te reverse-engineeren, of een activiteit uit te voeren die op ongeoorloofde wijze inhoud op Flirtmee beschadigt, wijzigt of verwijdert of anderszins het functioneren van Flirtmee belemmert; 5.4.5 dupliceren, overdragen, toegang geven tot, kopiëren of distribueren van enig deel van de Service op enig medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flirtmee; 5.4.6 doorverkopen of anderen in rekening brengen voor gebruik van of toegang tot de Service, of op een andere manier die niet in overeenstemming is met deze Licentie, omdat de Service alleen is toegestaan ​​voor persoonlijk gebruik; 5.4.7 gebruik (inclusief als onderdeel van uw naam en / of profielfoto) materiaal of inhoud die onderworpen is aan eigendomsrechten van derden, tenzij u een licentie of toestemming van de eigenaar van dergelijke rechten hebt; 5.4.8 verzamelt of verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief accountnamen, van de Flirtmee Service.

Beëindiging

De licentie is van kracht totdat deze door u of ons wordt beëindigd. U kunt uw relatie met Flirtmee op elk moment beëindigen. Flirtmee heeft het recht om uw rechten onder deze Licentie zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen als u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Licentie. Bij beëindiging van de Licentie staakt u het gebruik van de Service en vernietigt u alle exemplaren van de Service. 6.1 Flirtmee behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment het account van een gebruiker tijdelijk uit te schakelen of permanent te beëindigen: 6.1.1 als u de voorwaarden van deze Licentie overtreedt; 6.1.2 als Flirtmee redelijkerwijs vermoedt dat u de Flirtmee-service gebruikt om de wet te overtreden of rechten van derden te schenden; 6.1.3 als Flirtmee redelijkerwijs vermoedt dat u ons beleid oneerlijk probeert te misbruiken of misbruiken; 6.1.4 indien vereist als gevolg van een wijziging in wet- en regelgeving door een regulator of autoriteit met een wettig mandaat op een bepaald grondgebied, of door een van Flirtmee’s partners; 6.2 De verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst blijven bestaan ​​zolang de toepassing door de gebruiker wordt gebruikt en houdt alleen op bij volledige verwijdering van de toepassing en verwijdering van het account.

Garantieverklaring

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT GEBRUIK VAN DE SERVICE OP EIGEN RISICO IS EN DAT HET HELE RISICO MET BETREKKING TOT Tevredenheid KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN EFFECT BIJ U IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN FLirtmee, HAAR OFFICIEREN EN WERKNEMERS ALLE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, IN VERBAND MET DE SERVICE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN / OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELINGEN KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, RUSTIG GENIETEN EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. WIJ GARANDEREN NIET TEGEN INTERFERENTIE MET UW GENOT VAN DE SERVICE OF DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT DEFECTEN IN DE SERVICE ZULLEN WORDEN VERBETERD. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES DOOR ONS GEEFT EEN GARANTIE.

Beperking van de aansprakelijkheid

Flirtmee IS IN GEEN GEVAL AAN HAAR OFFICIEREN OF WERKNEMERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN PERSOONLIJK LETSEL, OF ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, SPECIALE, ONDERSCHEMA OF GEVOLGSCHADE ZONDER BEPERKING, (I) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE SERVICE, (III) ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN / OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN WORDEN OPGESLAGEN, (IV) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN TRANSMISSIE NAAR OF VAN ONZE SERVERS, (IV) BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN OF DERGELIJKE KAN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA ONZE DIENST DOOR EEN DERDE PARTIJ, (V) SCHADE VOOR WINSTVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSLEIDING OF ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIES, DIE VOORTVLOEIT UIT OF MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICE , ECHTER VEROORZAAKT, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSTheorie (OVEREENKOMST, SCHORT OF ANDERSZINS) EN ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IN DE TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED.
Intellectuele eigendomsrechten

De Flirtmee-service en alle kopieën daarvan worden beschermd door auteursrechten en andere wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. Flirtmee of haar licentiegevers zijn eigenaar van de titel, het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de Service en alle kopieën, wijzigingen en afgeleide werken daarvan, en de onderliggende software (inclusief feedback van gebruikers) (“Flirtmee Technology”), en uw gebruik van onze Service verleent u niet, noch verkrijgt u eigendomsrechten op de Flirtmee Technology.
Jurisdictie

De wetten van de staat Washington, met uitzondering van de regels voor conflicten van wetgeving, zijn van toepassing op deze licentie en uw gebruik van de Flirtmee-service. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de rechtbanken in de staat Washington exclusieve jurisdictie hebben over elke claim of geschil met Flirtmee of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de Flirtmee-service. Uw gebruik van de Flirtmee-service kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.
Vergoeding

De gebruiker vrijwaart Flirtmee en al zijn functionarissen voor verlies, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief advocatenhonoraria en kosten) als gevolg van of in verband met een claim of geschil die voortvloeit uit of verband houdt met een inbreuk door jij van deze licentie.